Tag - интериорни врати за панелни жилища
panelni zhilishta

Интериорни врати за панелни жилища

,,Панелка” е жилищен блок, който е построен от стоманобетонни панели в края на 80-те години. Панелите, предварително се произвеждали в специално предприятие, нареченo домостроителен комбинат. Първите панелни сгради в България са били построени през 1958-59 година. През 60-70-те години номенклатурата на едропанелните жилищни сгради търпи различни модификации и промени по фасадата на прозорците, промяна във височината, която е съобразена за сградите в сеизмични райони. Прекратяването на строителството им започва в началото на 90-те години, когато панелът вече се избягва,...